حل المسائل مهندسی واکنش شیمیائی (طراحی راکتور) (لون اشپیل) (ویرایش سوم 1998)

امروز دوباره اومدم که یکی دیگه از کتابهای رشته شیمی  به نام  طراحی راکتور لون اشپیل رو بهتون معرفی کنم. و حتما بعد از این پست حل المسائل طراحی راکتور لون اشپیل رو براتون میذارم چون می دونم نزدیک امتحان ها است و بهش نیاز دارید.

کتاب طراحی راکتور لون اشپیل ویرایش سوم توسط انتشارات وای لی در سال 1998 منتشر شده است.

کتاب طراحی راکتور به صورت فایل pdf و با حجم 8.6 و با 686 صفحه در سایت ایبوکو قرار دارد. خوبی این سایت این هست که شما می توانید صفحاتی از کتاب طراحی راکتور لون اشپیل ویرایش سوم را در این لینک مشاهده کنید تا در صورت لزوم فایل را به صورت کامل دانلود کنید.


مهندسی واکنش شیمیائی (طراحی راکتور) (لون اشپیل) (ویرایش سوم 1998)

Chemical Reaction Engineering Solutions (Levenspiel) (3rd Edition 1998)