حل المسائل مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی (اسمیت، ون نس و ابوت) (ویرایش هفتم 2005)

کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی ون نس را برای شما معرفی کردم  و با توجه  به کاربردی بودن ترمودینامیک ون نس نزد دانشجویان رشته شیمی حالا نوبت حل المسائل کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی ون نس رسیده است که مطمئن هستم کمک زیادی به دانشجویان شیمی می کند با توجه به این نکته که کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی یکی از اصلی ترین منابع اموزشی رشته مهندسی شیمی به شمار می رود.


کتاب حل المسائل ترمودینامیک توسط جوزف اسمیت، هندریک ون نس و مایکل ابوت تألیف گردیده و انتشارات مک گروهیل  ناشر آن می‌باشد.

حل المسائل ترمودینامیک ون نس ویراش هفتم در سایت ایبوکو شامل 726 صفحه  است و دارای حجم 9.4 صفحه است  و دارای کیفیت عالی می باشد. توصیه میکنم که صفحات ابتدایی حل المسائل ترمودینامیک ون نس  رادر لینک مشاهده کنید