همانطور که می دونیم یکی از کتاب های کاربردی در مهندسی شیمی  کتاب ترمودینامیک ون نس می باشد که بسیار مورد استفاده دانشجویان این رشته است، از این رو امروز در مورد کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی ون نس ویرایش هفتم صحبت میکنیم.


 کتاب ترمودینامیک ون نس در سال 2005 توسط انتشارات مک گرا هیل  ویرایش هفتم آن انتشار یافته و شما می تونید کتاب ترمودینامیک ون نس را با 710 صفحه و حجم 40.8 به راحتی از سایت ایبوکو دانلود کنید.

به یاد داشته باشید که شما می توانید صفحاتی از کتاب ترمودینامیک ون نس  را در لینک مشاهده کنید و در صورتی که مطمئن شدید کتاب مد نظر شما است آن را دانلود نمایید.